Evertech i korthet

Evertech är ett finländskt privatägt bolag, som levererar molntjänster. Vårt mål är att hjälpa våra små och medelstora offentliga och företagskunder att dra nytta av den nya eran av digitalisering. Vi är drivna av att leverera förstklassiga dedikerade moln- och hybridtjänster och övriga datacentertjänster till små och medelstora organisationer. Evertech är grundat 2012 och vi levererar våra tjänster från tre i Finland belägna datacentra.

Medlemmarna i bolagets ledningsgrupp har långvarig erfarenhet av att leda, planera, leverera och konsultera inom ICT-tjänster. Vår bakgrund inom ramen för datacentertjänster började 2001 och härrör ur Crescom Oy, ett finländskt bolag som var specialiserat på hosting av datasystem och senare köptes upp av Telia.

Förutom ett allmänt fokus på små och medelstora organisationer, har Evertech specifika lösningar speciellt för mjukvaruföretag såväl som andra leverantörer av IT-tjänster. Typiskt för vår portfölj av tjänster är hög tillgänglighet och datasäkerhet för kundspecifika molntjänster.

Vi på Evertech är föregångare när det gäller att använda sig av containrar som datacentra i kommersiell bemärkelse. Vi har i över två års tid haft aktiv produktion och är därmed den första aktören på marknaden som gjort detta. Vi har också ett starkt fokus på miljömässig hållbarhet, vilket märks på att vi vårt primära datacenter har ett PUE-värde (=Power Usage Efficiency) om 1,17 som allmänt anses som ett mycket gott värde. All energi som förbrukas i datacentret är EKO-sertifierad, vilket innebär att den till 100 % är neutral visavi CO2-utsläpp.