Evertech vei Oscar Softwaren pilveen

Kasvu-uralla etenevä Oscar Software Oy sai Evertechistä ketterän ja luotettavan kumppanin, joka siivitti ohjelmistotalon perinteisestä client server -ympäristöstä  moderniin pilvipalveluun. Evertechin nopea ja asiantunteva palvelu on jo ylittänyt korkealle viritetyt odotukset.

Integroituihin toiminnanohjauksen ja taloushallinnon tietojärjestelmiin erikoistuneessa Oscar Software Oy:ssä eletään vireää kasvun aikaa. Kysyntää on riittänyt suomalaisen ohjelmistotalon toiminnanohjausratkaisuille, jotka tarjoavat helppokäyttöiset ja edistykselliset työkalut yritysten liiketoimintaprosessien ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Ketterä ja luotettava konesalipalvelujen tuottaja kasvuyritykselle

– Voimakkaan kasvun myötä halusimme löytää luotettavan ja ketterän kumppanin huolehtimaan alustapalvelusta SaaS-mallin mukaisesti toimitettavalle Oscar ERP -ohjelmistoperheelle, kertoo toimitusjohtaja Simo Salminen.

Päivittäin yli 200 asiakasyritystä ja yli tuhat loppukäyttäjää hyödyntävät Oscar Softwaren järjestelmää. Salmisen mukaan konesali- ja pilvipalvelutuottajan valinnassa korostuikin kumppanilta saatava välitön ja henkilökohtainen tuki ohjelmistotalon omalle IT-väelle.

– Vaihtoehtoja läpikäytyämme vakuutuimme Evertechin tarjoamasta Evercloud-pilvipalvelusta, joka täytti ketteryyden ja luotettavuuden vaatimukset kustannustehokkaasti. Lisäksi palvelu oli hinnoiteltu läpinäkyvästi, Salminen sanoo.

Laaja ja muunneltava tarjooma mahdollisti räätälöidyt pilviratkaisut

Oscar Softwaren hankintapäätöksessä painoi myös Evertechin tarjooman laajuus ja muunneltavuus. Ohjelmistotalon edellyttämät muutokset ja laajennukset onnistuivat Evercloud-palvelussa toisin kuin monessa muussa pilvipalvelussa, jossa asiakkaan on tyydyttävä valmiisiin komponentteihin.

SaaS-alustan ylläpito-, valvonta- ja varmistusasioiden lisäksi Evertech huolehtii Oscar Softwaren Oracle-palvelimista. Ohjelmistotalo saa verkkosovelluksilleen avaimet käteen
-palveluna kuormantasauksen ja verkkoliikenteen salauksen. Lisäksi toteutettiin Oscarin Linux-ympäristöjen integrointi Windows-toimialueeseen.

– Evertechin osaamisen ja palveluiden ansiosta perinteinen client server -ympäristö on saatu vietyä moderniin pilveen. Pystyimme keskittämään omat resurssimme ja osaamisemme sovelluksemme kehittämiseen ja ylläpitoon jättäessämme SaaS-alustan toteutuksen ja ylläpidon Evertechin ammattilaisille, toimitusjohtaja Simo Salminen kertoo.

Hän arvostaa uuden konesalipalvelutuottajan reagointikykyä ja oma-aloitteisuutta.

– Yhtiön nopea ja asiantunteva reagointi palvelupyyntöihin on ylittänyt jo valmiiksi korkealle asetetut odotuksemme. Meidät pidetään oma-aloitteisesti ajan tasalla kaikista palveluidemme käytettävyyteen ja kehittämiseen liittyvistä asioista.

Evercloud helpottaa talouden hallintaa

Evercloud-palvelun käyttäjänä Oscar Software onnistui saavuttamaan kaksi merkittävää taloudellista tavoitettaan. Yhtiö pystyi alentamaan käyttöpalveluidensa kustannuksia sekä yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan omien palveluidensa hinnoittelua. Ohjelmistotalo sai merkittäviä kustannussäästöjä myös korvaamalla Citrix-teknologian Microsoft Remote Desktop -ratkaisulla.

Toimitusjohtaja Simo Salminen on tyytyväinen myös pilvipalvelun selkeisiin hinnoitteluperusteisiin.

– Evertech pystyi ainoana toimittajana tarjoamaan meille yksinkertaisen ja puhtaasti käyttäjäperusteisesti hinnoitellun pilvipalvelun kapasiteettiin perustuvan veloituksen sijaan.

Suomalainen Oscar Software Oy on yritysten integroituihin toiminnanohjauksen- ja
taloushallinnon tietojärjestelmiin erikoistunut ohjelmistotalo. Oscar Softwaren
toiminnanohjausratkaisut tarjoavat helppokäyttöiset ja edistykselliset työkalut yritysten
liiketoimintaprosessien ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Perustettu 2005
Työntekijämäärä ~90
Toimipisteitä Suomessa 6
Konsernin liikevaihto €7,5M