Hengitämme tietotekniikkaa

Evercloud-pilvipalvelussa yhdistyvät avoimen koodin ja kaupallisten ohjelmistojen parhaat puolet. Palvelun ylläpito ja käyttöliittymä on toteutettu avoimen koodin joustavalla ja skaalatuvalla Openstack-pilvikäyttöjärjestelmällä, jonka taustalla käytetään kaupallisia Microsoftin Hyper-V- ja VMware vSphere -virtualisointiratkaisuja. Openstackin käyttö mahdollistaa paitsi konesalin palvelin-, tallennus- ja tietoverkkojen itsenäisen hallinnoinnin myös natiivien pilvisovellusten käytön perinteisten virtualisointiratkaisujen rinnalla.

Evercloud-palveluun kuuluva automaattinen koko virtuaalipalvelimen varmistuspalvelu on toteutettu kaupallisella varmistusohjelmistolla, joka mahdollistaa myös virtuaalipalvelinten replikoinnit palvelinkeskusten välillä liiketoiminnan jatkuvuustarpeiden sitä edellyttäessä. Palveluun kuuluva proaktiivinen valvonta on toteutettu yhdistämällä sekä kaupallisia että avoimen koodin ohjelmistoja. Näin olemme saaneet toteutettua palvelukohtaisen SLA-mittauksen, jolla voidaan seurata vaikkapa yksittäisen www-sivun vasteaikoja ja tavoitettavuutta reaaliajassa.

 

Evercloud-pilvipalvelu tuotetaan Evertechin omasta modulaarisesta konesalista, jonka järeät palvelinlaitteistot ja All-Flash -levyjärjestelmät toimittaa DELL. Extreme Networksin tietoliikennelaitteet pyörittävät palvelun verkkoja ja tietoliikennettä. Tietoturvaa varmistavat palomuurit ja IPS-ratkaisut pohjautuvat Fortinet-järjestelmään. Kuormantasauksessa ja SSL-kiihdytyksessä hyödynnetään A10 Networksin ratkaisuja.

 

Evercloud-pilvipalvelu tarjoaakin korkean käytettävyyden vikasietoisen ympäristön eri tyyppisille sovelluksille kuten Oracle-pohjaisille järjestelmille, Microsoftin SQL-tietokannoille sekä työasemia korvaaville ja sovellusten jakoon internetin yli soveltuville RDP-/Citrix-etätyöpöydille. Lisäksi palvelu mahdollistaa tulevaisuudessa myös Kubernetes- ja Docker-tyyppisten konttitekniikoiden käyttämisen samassa alustassa. Myös Microsoftin julkinen Azure-pilvipalvelu on mahdollista liittää osaksi Evercloud- pilvipalvelua. Tällöin työkuormasta voidaan Azuresta käsin ajaa julkiseen pilvipalveluun soveltuvat osat.

 

Evercloud-pilvipalveluumme voi tarvittaessa liittää myös erityisosaamiseemme kuuluvat Oracle-ratkaisut ja -palvelut. Näitä ovat mm Oracle-tietokantatuotteet, Oracle Exadata ja Oracle Real Application Cluster.

Saamme muutoksen sujumaan jouhevasti. Tutustu Evercloudin turvalliseen käyttöönottoon