Evercloud on moderni pilvipalvelu

Moduulikonesali − uutta Suomessa

Olemme kehittäneet konesaliratkaisun, joka perustuu moduuleihin. Tämä rakenne tuottaa merkittäviä hyötyjä käytettävyydelle ja nostaa energiatehokkuutemme alan huipulle. Pääkonesalimme on rakennettu Corten-teräksisistä moduuleista. Ratkaisussa jokainen moduuli on täysin itsenäinen konesali sisältäen kulun- ja videovalvonnan, murtosuojauksen ja vartioinnin, jäähdytyksen sekä varmistetun sähkönsyötön/varavoiman ja kahdennetut datayhteydet.

Mikä moduulirakenteessa on nerokasta?

 • Moduulirakenne mahdollistaa tehokkaamman tilankäytön, mikä näkyy mm. parempana jäähdytyksenä ja pienempänä energiankäyttönä.
 • ISO-standardoitu 2,5 tonnia painava moduulielementti on järeä ja turvallinen ympäristö konesalille.
 • Moduulit on sijoitettu palamattomista materiaaleista valmistettuun halliin lähelle merta tulevaisuuden jäähdytystarpeita ajatellen.
 • Jokaisella moduulilla on oma varavoimansa, joka jakaa voimakatkoriskiä entisestään rajaten mahdollisen ongelman yhteen moduuliin.
 • Kaikki moduuliin liittyvä tekniikka on täysin omassa hallinnassamme.
 • Konesalin yksityiskohtien optimoidulla suunnittelulla on saavutettu huikean hyvä PUE-luku.
 • Moduulin sisällä on todella puhdasta. Rakenne ja hallittu jäähdytys näkyvät moduulin sisäilman puhtautena. Tämä osaltaan vähentää vikaantumisriskiä.

Evercloud säästänyt jo 63 930,480 kg CO2 päästöjä. Laske säästösi

Tavoitteena energiatehokkuus ja neutraali hiilijalanjälki

Korkean käytettävyyden eli luotettavuuden ja tietoturvan ohella palvelinkeskuksen energiatehokkuus oli tärkeä suunnittelun lähtökohta. Palvelinmoduulien käyttämä sähkö toimitetaan viereiseltä biovoimalaitokselta ja myös palvelinlaitteistojen tuottama hukkalämpö saadaan hyödynnettyä. Palvelinkeskuksen kapasiteetin kasvaessa jatkosuunnitelmat mahdollistavat meriveden hyödyntämisen lauhdutuksessa.

Näistä asioita energiatehokkuutemme muodostuu:

 • All-flash -levyjärjestelmämme energiankulutus per gigatavu on yli 70% alhaisempi kuin pyörivillä levyillä.
 • Kylmä- ja kuumakäytävien ansiosta lämpötilan hallinta on tehokasta. Jos kylmä ja kuuma ilma sekoittuvat, jopa puolet jäähdytyksen tehosta voi mennä hukkaan.

 • Yhteen fyysiseen palvelimeen laitetaan aiempaa suurempi määrä virtuaalipalvelimia, jolloin suhteellinen energiankulutus laskee.

 • Syntynyt lämpö hyödynnetään lämmön talteenoton avulla.

Paljonko yrityksesi voi pienentää hiilijalanjälkeänne?

Miten paljon yrityksesi voisi pienentää hiilijalanjälkeään Evercloud-pilvipalvelun käyttäjänä?

Laske säästösi