Ensiaskeleet Evercloudiin

Kokonaisvaltainen käsitys nykytilasta ja kehitysideoita

Palveluntarjoajan vaihto ei ehkä juuri nyt ole ajankohtaista, mutta kartoituksesta saat erinomaista taustatietoa nykyjärjestelmienne kehittämistä varten.

Yrityksesi tarpeiden kartoitus

Kartoituksessa perehdymme IT-ympäristön lisäksi myös yrityksesi liiketoiminnan tarpeisiin sekä lähitulevaisuuden tavoitteisiin. Tarkoituksenamme on saada hyvä yleiskuva kokonaisuudesta sekä ideoita toteutuksen parantamiseksi. Kartoituksen tekevät tekniset asiantuntijamme.

Ratkaisuehdotus

Kartoituksen perusteella laadimme yrityksellesi ratkaisuehdotuksen. Ehdotus kattaa kartoitusvaiheessa määritellyt tarpeet ja mahdollistaa joustavan muutoshallinnan tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Jo suunnitteluvaiheessa kannamme vastuun kokonaisuuden sopivuudesta yrityksellesi.

Käyttöönoton suunnittelu

Laadimme kanssasi käyttöönottosuunnitelman, jolla varmistetaan mahdollisimman häiriötön ja sujuva muutos.

Maksuton käyttöönotto

Toteutamme yrityksesi kanssa sovitulla aikataululla hallitun ja viiveettömän käyttöönoton. Alan yleisestä käytännöstä poiketen käyttöönotto on maksuton.

Anna meille hetki aikaasi, niin laadimme sinulle ratkaisuehdotuksen, jossa on kasvuvaraa myös tulevaisuuden tarpeillesi.