EverCloud pilvipalvelu
EverCloud pilvipalvelu

• Pilvipalvelut
• Liiketoiminnan jatkuvuus

Pilvimigraatio- ja virtualisointipalvelut
Pilvimigraatio- ja virtualisointipalvelut

• Avoin koodi
• Ketterä kehitys
• Etätyöpöytä

Modulaariset datakeskukset
Modulaariset datakeskukset

• Modulaarinen datakeskus
• Palvelinkeskuspalvelut

Evercloud Pilvipalvelu

Pilvipalvelut
ever-cloud-pilvipalvelut

EverCloud pilvipalvelu muuttaa palvelinjärjestelmät virtualisoiduiksi, helposti hallittaviksi ja skaalautuviksi palveluiksi joita voit hallita myös itsenäisesti EverCloud Dashboard käyttöliittymän kautta.

Voit ottaa käyttöön uutta palvelinkapasiteettia, tehdä muutoksia olemassa olevaan kapasiteettiin sekä hallita palveluita kuten palomuurin sääntöjä sekä pilvitallennustilaa.

Palvelun kulmakivenä ovat modernit, TIER-3 tason palvelinkeskukset. Palvelinkeskuksissa on huomioitu erityisesti tietojen saatavuus ja tietoturva. Tietojen jatkuva saatavuus on varmistettu varavoimajärjestelyillä mm. akkujen ja dieselgenraattoreiden avullla sekä kahdentamalla kaikki kriittiset järjestelmäkomponentit mukaanlukien tietoliikenneyhteydet.

EverTechin asiantuntijat huolehtivat, että palvelinympäristö toimii alan parhaiden tietoturvakäytäntöjen ja standardien mukaisesti. Järjestelmien ajantasaisesta suojauksesta pidetään huolta mm. palomuurien, hyökkäyksenestojärjestelminen sekä automaattisten haavoittuvuustarkistuksien avulla. Palvelinjärjestelmien turvallinen etäkäyttö on toteutettu salattujen yhteyksien kautta. EverTechin asiantuntijat huolehtivat ajankohtaisten tietoturvauhkien seurannasta, tiedottamisesta ja niihin reagoinnista

Olemassa olevien palveluiden ja palvelimien siirto EverCloud pilvipalveluun tapahtuu ilman ylimääräisä kustannuksia ja parhaimmillaan ilman katkoksta olemassa olevaan palveluun.

Liiketoiminnan jatkuvuus
liiketoiminnan-jatkuvuus

Evertechin liiketoiminnan jatkuvuuspalvelut (DRaaS palvelut) varmistatavat yrityksesi liiketoiminnan jatkuvuuden kriittisessä vikatilanteessa kopioimalla yrityksen liiketoimintakriittiset tiedot EverTechin Suomessa sijaitseviin palvelinkeskuksiin.

Liiketoiminnan jatkuvuuspalvelussa ensin kartoitetaan ja määritetään asiakkaan liiketoimintakriittiset palvelut ja tehdään niille toipumissuunitelmat.

EverCloud CloudBackup palvelu varmistaa työaseman tai palvelimen tiedot Evertechin Suomessa sijaitseviin palvelinkeskuksiin tietoturvallisesti internetin yli käyttäen salattua SSL yhteyttä. Voit olla varma että tietosi ovat tallessa Suomen rajojen sisäpuolella. Palvelu soveltuu tärkeiden tiedostojen kuten mm. asiakirjojen, kotihakemistojen ja tietokantojen varmistukseen. Varmistetut tiedostot versioidaan 14 päivän ajalta ja palautukset on mahdollista tehdä itsenäisesti varmistusohjelmiston kautta. Palvelu soveltuu hyvin myös koti- ja etätoimistojen varmistustarpeisiin.

Palvelun ominaisuuksia ovat

  • mahdollisuus ajestettuun varmistukseen kerran päivässä tai määräajoin.
  • varmistusten suojaaminen vahvalla AES- salauksella jolloin varmistuksiin ei pääse käsiksi ilman erillistä salasanaa.
  • www-selaimella toimiva itsepalveluportaali varmistettujen tiedostojen tarkasteluun ja palautukseen.

EverCloud CloudBackup palvelu tukee yleisimpiä Windows, Linux ja MacOS käyttöjärjestelmiä.

EverCloud DRaaS palvelussa replikoidaan asiakkaan liiketoimintakrittiset virtuaalipalvelimet Evertechin palvelinkeskuksiin mistä ne ovat tarvittaessa otettavissa käyttöön. EverCloud DRaaS palvelussa Evertech varaa asiakkaan virtuaalipalvelimia vastaavan kapasiteetin omasta ympäristöstään jossa palveluita voidaan poikkeustilanteessa ajaa. EverCloud DRaaS palvelu voidaan toteuttaa käyttäen Evertechin jaettua virtualisointiympäristöä tai asiakkaalle voidaan dedikoida oma ympäristö. Palveluun voidaan liittää automatioistu rutiini joka testaa kerran päivässä replikoitujen virtuaalipalvelinten toiminnan jotta ne ovat varmasti vikatilanteessa käytettävissä.

Palvelun ominaisuuksia ovat

  • mahdollisuus palvelinten replikointiin kerran päivässä tai määräajoin.
  • tietojen salaus asiakkaan ja Evertechin palvelinkeskusten välillä IPSEC tunneloinnilla.
  • replikoitujen virtuaalipalvelinten käyttö Evertechin palvelinkeskuksista käsin.
  • replikoitujen virtuaalipalvelinten toiminnan automaattinen testaus määräajoin.

EverCloud DRaaS palvelu tukee yleisimpiä käytössä olevia virtualisointialustoja kuten VMware, Xenserver, Hyper-V ja KVM.

Yksityiskohdat hiovat kokonaisuuden
myös hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Kaikki EverTechin käyttämä sähkö on 100% uusiutuvista energialähteistä tuotettua EKOenergiaa, jonka alkuperä on todennettavissa kansainvälisen GO-järjestelmän (Guarantees of Origin) mukaisesti. EKOenergia on eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen yhteinen verkosto, jota Suomessa edustaa Suomen luonnonsuojeluliitto.

Pilvimigraatio- ja virtualisointipalvelut

Avoin koodi

Avoin Koodi – skaalautuva ympäristö natiiveille pilvisovelluksille

OpenStack jaettujen resurssien alustana

OpenStack on avoimen lähdekoodin pilvikäyttöjärjestelmä jolla, voidaan hallinnoida konesalin palvelin-, tallennus- ja tietoverkkoresursseja graafisen käyttöliittymän kautta. OpenStack mahdollistaa yritysten automatisoitujen palvelinkeskuspalveluiden toteuttamisen yksityisiin palvelinkeskuksiin.

openstack
OpenStack-pilvikäyttöjärjestelmä. (Lähde: openstack.org)

Sopiiko OpenStack myös yrityksille?

Nopea vastaus on: Kyllä sopii, joskin haasteitakin on. Yritysten on hyvä tiedostaa Linux- osaamisen tarve. Varsinainen järjestelmän käyttö tapahtuu web-käyttöliittymän kautta, joten peruskäyttäjien ei tarvitse olla Linux-osaajia. Järjestelmän pääkäyttäjältä Linux-taitoa sen sijaan vaaditaan. On myös tilanteita, joissa kaikkia toimenpiteitä ei voi suorittaa käyttöliittymästä käsin.

Helpoin tapa siirtyä OpenStackin käyttöön on hankkia se palveluna. Mikäli kuitenkin päädytään oman ympäristön asentamiseen, on käyttöönotto syytä suunnitella huolellisesti. Muiden laajojen ohjelmistojen käyttöönottoon nähden OpenStack ei tee tässä poikkeusta.

Aiemmin mainitut OpenStack-palvelut antavat ympäristön rakentamiseen paljon vapauksia, voisi sanoa, että jopa liikaa. Tämä johtaa yleensä siihen, että jokainen ympäristö on toteutukseltaan ainutlaatuinen. Tuotantokelpoisen ympäristön pystyttäminen suoraan verkosta ladattavista asennuspaketeista on erittäin haastavaa ja aikaa vievää.

Tässä tulevat apuun valmiit paketoinnit, joilla OpenStack-ympäristön pystytys on jo huomattavasti helpompaa. Tälläisiä paketointeja ovat esimerkiksi Mirantis Fuel ja RedHat Openstack Platform.

Mirantis Fuel -asennuspaketilla toteutetuille ympäristöille Mirantis tarjoaa myös eritasoisia ylläpitopalveluita. Jakelussa on myös all-in-one -asennusmahdollisuus, joka mahdollistaa helpon testiympäristön käyttöönoton. Paketoinnit yhtäältä nopeuttavat ja helpottavat asennusta, mutta toisaalta rajoittavat konfigurointivaihtoehtoja. Rajoituksista huolimatta paketointeja kannattaa käyttää.

Suunnittelussa ja tukipalveluissa suositeltava vaihtoehto on käyttää paikallisia palveluntarjoajia, jotka tarvittaessa voivat käyttää päämiesten ylemmän tason tukea.

Mitä hyvin suunniteltu ja asennettu ympäristö mahdollistaa?

OpenStack mahdollistaa joustavan yhdestä käyttöliittymästä hallittavan alustan, jossa resurssit (compute, storage ja network) voidaan liittää yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi -ja saada ne käyttöön minuuteissa. Järjestelmän käyttöoikeudet ja käyttömäärät (quota) voidaan jakaa projektikohtaisesti, mikä mahdollistaa joustavan resurssijaon eri yksiköiden välillä. Helppo resurssien käyttöönotto tukee erityisen hyvin sekä projekteja, joihin tarvitaan nopeasti lisää kapasiteettia, tai esimerkiksi erilaisten testi- ja kehityshankkeiden nopeaa käynnistämistä.

Kun OpenStack -järjestelmällä ei ole ohjelmistojen lisenssikustannuksia, on kustannustehokasta rakentaa erilaisia toimintamalleja, kuten varajärjestelmä (DR=Disaster Recovery) toiseen laitetilaan. Tähän on olemassa useita toteutusmalleja, kuten image replikointi, storage-palvelun maantieteellinen hajautus tai varmistukset suoraan toiseen OpenStack -ympäristöön. Lisäksi varajärjestelmää voidaan käyttää tarvittaessa lisäkapasiteettina

Yrityksessä voi olla käytössä OpenStack-ympäristö, joka replikoidaan toiseen omaan tai palvelutarjoajan ympäristöön. Tarvittaessa tästä ympäristöstä saadaan palvelimet käyttöön nopeasti joko tuotantoympäristön vikatilanteessa tai esimerkiksi sellaisessa testitilanteessa, jota ei voida suorittaa tuotantoympäristössä.

Myös VMware-, XenServer- ja Hyper-V -virtualisoidut ympäristöt voidaan varmistaa suoraan OpenStack Swift -palveluun ja näin toteuttaa helposti esimerkiksi varmistusten hajautus eri palotilaan tai toiseen palvelinkeskukseen.

OpenStackin kaikki komponentit toteuttavat RESTful api -rajapintoja, joten integraatiot muihin liiketoimintajärjestelmiin ovat mahdollisia.

OpenStack palveluna?

EverTechin kehittämä EverCloud-pilvipalvelu on toteutettu OpenStack-teknologialla ja se tarjoaa palvelinkapasiteettia heti käyttövalmiina palveluna EverTechin palvelinkeskuksista. EverCloud-in-the-Box taas on palvelu, jossa OpenStack toimitetaan yrityksen omaan palvelinsaliin.

Ketterä kehitys
kettera-kehitys
DevOps-toimintamalli

Ketterä Kehitys – työkaluja sovelluskehitykseen ja palvelutuotantoon

Mitä ketterällä sovelluskehityksellä ja palvelutuotannolla tarkoitetaan?

Ketterän sovelluskehityksen ja palvelutuotannon synonyymiksi on muodostunut termi DevOps. Sillä tarkoitetaan työympäristöä tai paremminkin kulttuuria jossa ohjelmistokehittäjät ja muusta IT-palvelutuotannosta vastaavat ylläpitäjät toimivat erittäin tiivisiissä yhteistyössä keskenään muodostaen pieniä tiimejä. Leikkisästi onkin todettu, että DevOps-toimintamallissa tiimin koko pitää olla sellainen, että sen ruokkii kahdella pitsalla.

DevOps-kulttuurissa on tavoitteena saavuttaa toimintatapa jonka avulla ohjelmistojen kehitys, testaus ja tuotantoon siirto saadaan toteutettua mahdollisimman nopeasti, ja tarvittavat korjaukset tehtyä riittävän usein. Tällöin koko prosessi saadaan toimimaan luotettavammin kuin perinteisessä toimintamallissa missä eri IT-osastot ovat vastanneet vain omasta tekemisestään, usein ilman kunnollista kommunikaatiota keskenään.

DevOps käytännössä

DevOps-toimintamalliin ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tai työkalua, vaan se koostuu joukosta eri toimintamalleja ja välineitä. Tyypillisesti näitä ovat koodin tuottamiseen ja versionhallintaan tarkoitetut, testaamiseen käytetyt, paketointiin ja tuotantoon siirtoon liittyvät sekä muutoshallintaan ja monitorointiin liittyvät työkalut.

Vaikkakin käytetyt työkalut vaihtelevat, on tavoitteena aina saavuttaa toimintamalli tai paremminkin toimintakulttuuri jonka avulla pystytään julkaisemaan sovelluksia nopeammin, useammin ja luotettavammin kuin perinteisessä mallissa. Käytännön hyötyjä ovat mm. sovellusten saaminen tuotantovalmiiksi nopeammin sekä sovelluksissa havaittujen ongelmien ripeämpi korjaustahti, mikä taas osaltaan parantaa laatua ja johtaa korkeampaan asiakastyytyväisyyteen.

Konttitekniikan edut ketterässä sovelluskehityksessä ja palvelutuotannossa

Konttitekniikka – jota usein myös mikropalveluiksikin kutsutaan, mahdollistaa sovellusten paketoimisen ja pilkkomisen pienemmiksi itsenäisiksi kokonaisuuksiksi joita on helpompi ylläpitää ja hallita. Pyrkimyksenä on nopeuttaa tietojärjestelmien kehittämistä ja parantaa vikasietoisuutta. Kontti sisältää sovelluksen lisäksi myös kaikki tarvittavat ajokirjastot ja konfiguraatiotiedostot, jolloin yksittäisen sovelluksen kehittäminen, päivitys ja siirtäminen alustasta toiseen muuttuu helpommaksi. Konttitekniikka onkin huomattavasti kevyempi ja vähemmän resursseja kuluttava kuin esimerkiksi perinteiset virtuaalipalvelimet.

Perinteisessä mallissa kehittäjä asensi virtuaalikoneen käyttöjärjestelmineen jokaista sovellusta varten. Nyt konttien avulla jokainen sovelluskomponentti on oma konttinsa, joka voidaan ajaa joko samassa virtuaalipalvelimessa tai hajauttaa se useampaan palvelimeen. Virtuaalikoneen ylläpito ja mm. tietoturvapäivitykset jäävät kokonaan pois konttitekniikassa. Myös sovellusten kehitys nopeutuu koska nyt kehittäjä voi käynnistää kontin nopeammin kuin perinteisen virtuaalikoneen ja tehdä useita eri versioita samasta sovelluksesta omiin kontteihinsa.

Mikropalvelut ja konttitekniikka muuttavat täysin sovellusten paketoinnin, jakelun ja käytön perinteisen toimintamallin. Esimerkiksi aiemmin yhdelle virtuaalipalvelimelle asennetun LAMP (Linux/Apache/MySql/Php) -pinon komponentit voidaan nyt jakaa omiin itsenäisiin kontteihinsa, joita on mahdollista ajaa joko yhdellä tai useammalla virtuaalipalvelinalustalla.

Kontit valmiina palveluna

EverTech on tuotteistanut konttitekniikan hyödyntämiseen palvelun nimeltään EverCloud Kontti². Palvelua on saatavilla kahdessa eri paketoinnissa – Starter ja Enterprise. Starter sisältää helposti ja nopeasti käyttöön otettavan Docker PaaS -alustan joka soveltuu testi- ja kehityskäyttöön, sekä kevyiden ei-kriittisten tuotantoympäristöjen ajoalustaksi. Starter-pakettia voi käyttää myös Docker-ympäristöön tutustumiseen ja POC (Proof of Conecpt) -toteutuksiin.

Enterprise on puolestaan kahdennettu ja vikasietoinen tuotantoympäristö, joka sopii business-kriittisten ympäristöjen ajoalustaksi. Parhaan hyödyn saa valitsemalla Starter-paketin testi- ja demoympäristöksi, jonka rinnalle valitsee Enterprise-paketin tuotantokäyttöön.

Sekä Starter- että Enterprise-paketit ovat aina asiakkaalle dedikoituja ympäristöjä, joihin voi valita prosessori-, keskusmuisti- ja levykapasiteetin oman tarpeensa mukaan. Palveluun kuuluu lisäksi ympäristön perusvalvonta ja varmistukset. Myös palvelun käyttöönotto, ohjeet ja opastus kuuluvat aina palveluun.

Etätyöpöytä
etatyopoyta
Etätyöpöydällä työskentely sujuu helposti myös vaikkapa älypuhelimella.

Etätyöpöytä – pilven kaltainen käyttäjäkokemus perinteisille sovelluksille

Mitä etätyöpöytä-teknologialla tarkoitetaan?

Etätyöpöytä-teknologialla tarkoitetaan palvelinkeskeistä tietojenkäsittelyä, jossa sovellukset asennetaan ja ajetaan palvelinkeskusten palvelinlaitteilta käsin. Vain näyttö-, näppäimistö- ja kursori-informaatio siirretään käyttäjän päätelaitteelle tietoturvallisesti tietoliikenneyhteyksien yli. Päätelaitteena voi olla perinteisen työaseman tai kannettavan tietokoneen lisäksi myös tabletti, älypuhelin tai thin-client -pääte.

Etätyöpöydät tarjoavat monia sovellusten käyttöön, ylläpitoon ja tietoturvaan liittyviä etuja. Käyttäjällä on pääsy sovelluksiinsa ajasta, sijainnista ja päätelaitteesta riippumatta. Koska sovellukset ajetaan keskitetysti palvelimilla ja kaikki tiedot sijaitsevat palvelinsalissa, ei esimerkiksi käyttäjän päätelaitteen katoaminen tai varastetuksi tuleminen johda tietojen menetykseen. Myös sovellusten asennus, ylläpito ja päivitykset helpottuvat, koska ne voidaan tehdä keskitetysti yhdessä paikassa palvelinsalissa. Samalla tietojen varmuuskopiointi ja tietoturva hallitaan keskitetysti palvelinkeskuksesta käsin.

Lue lisää

Citrix XenApp vs. Windows Server 2012 Remote Desktop Services

Etätyöpöytä-teknologiat ovat olleet käytössä jo toistakymmentä vuotta. Alan pioneeri on Citrix alkujaan 1990-luvun puolivälissä esitellyllä WinFrame-nimisellä tuotteellaan, josta Citrix MetaFramen kautta on päästy nykyiseen XenApp tuoteperheeseen. Vastaavasti Microsoft esitteli WinFramen kanssa samoihin aikoihin NT4 server -palvelinohjelmiston, jossa oli ensimmäistä kertaa mukana Terminal Server -ominaisuus eli etätyöpöydät. Nykyään Windows Server 2012 ja 2016 palvelinohjelmistojen myötä Microsoft kutsuu etätyöpöytiä Remote Desktop Serviceksi.

Kummassakin ratkaisussa on omat hyvät ja huonot puolensa. Citrixin vahvuutena on siihen saatavan tuen laajuus, skaalautuvuus todella suuriin ympäristöihin sekä hyvät ylläpito- ja hallintaominaisuudet. Myös Citrixin päätelaitetuki on omaa luokkaansa. Ratkaisu toimiikin lähes minkä tahansa kuviteltavissa olevan päätelaitteen kanssa. Citrixin huonoina puolina on ratkaisun monimutkaisuus sekä lisenssikustannukset.

Microsoft Remote Desktop Services taas tulee ominaisuuksien ja päätelaitetuen osalta hieman Citrixiä perässä, mutta toisaalta sen hieman yksinkertaisempi toteutus ja oleellisesti halvemmat lisenssikustannukset tekevät siitä riittävän hyvän vaihtoehdon useimmissa tapauksessa. Myös skaalautuvuus on erinomainen; usean kymmenen palvelimen ja satojen yhtäaikaisien käyttäjien ympäristöt ovat arkipäivää.

Kummatkin ratkaisut soveltuvat tänä päivänä hyvin niin intranet- (yrityksen omassa sisäverkossa) kuin extranet (julkisen verkon yli) -käyttöön sovellusten jakelussa käyttäjille.

On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki sovellukset eivät edelleenkään sovellu etätyöpöytä- käyttöön vaikkakin lista on pieni. Lisäksi etätyöpöytäkäytössä tulee edelleenkin kiinnittää huomiota kirjoittimien ja kirjoitinajurien toimintaan, vaikkakin ns. universal printing, joka ei vaadi palvelimen päähän ajurin asentamista, toimii hyvin suuressa osassa tapauksia. Tulostuksen osalta paljon saa kuntoon jo sillä, että pitää työasemien kirjoitinajurit ajan tasalla.

Mitä uutta Windows Server 2016 Remote Desktop Services tuo mukanaan?

Juuri julkaistun Windows 2016 Serverin myötä Microsoft on edelleen kehittänyt Remote Deskop Services -etätyöpöytäohjelmistoaan. Suurimmat muutokset Windows 2012 R2 -versioon verrattuna ovat parempi skaalautuvuus todella suurille käyttäjämäärille, joskin Suomen mittakaavassa vanhakin versio oli aivan riittävä. Nyt uudessa versiossa päästään kuitenkin siis todella suuriin yhtäaikaisiin käyttäjämääriin. Tällä on haluttu tuoda parannusta nimenomaan ns. aamun klo 9 kirjautumisruuhkaan.

Toinen merkittävä parannus on grafiikkakiihdyttimien hyödyntäminen. Tämän avulla ne sovellukset jotka ovat aiemmin kärsineet graafisen suorituskyvyn puutteesta saadaan nyt ajettua etätyöpöydällä lähes samalla graafisella suorituskyvyllä kuin paikalliseen työasemaan asennettu versiokin.

Myös hallinta- ja räätälöintimahdollisuuksia on edelleen parannettu sekä päivitetty päätelaitetukea. Nyt on ensimmäistä kertaa mahdollista hyödyntää myös Microsoftin omaa Azure-pilvipalvelua paremmin yhdessä Remote Desktop -palvelun kanssa silloin, kun halutaan todella suuriin käyttäjämääriin automaattisesti skaalautuva ympäristö ja tuoda ratkaisuun lisää vikasietoisuutta pilvipalvelun avulla.

Etätyöpöydät valmiina palveluna

EverTech on konvertoinut useiden asiakkaiden Citrix-pohjaisia etätyöpöytä-ratkaisuja Microsoft Remote Desktop Services -teknologiaan silloin kuin Citrix-pohjaiselle ratkaisulle ei ole ollut todellista tarvetta. Usein Microsoftin Remote Desktop Services -ratkaisu on paitsi toiminnallisesti riittävä, myös kustannustehokkaampi kuin vastaava Citrix-toteutus. Toki myös Citrix-pohjaisilla etätyöpöytä-ratkaisuilla on omat vahvuutensa, minkä ansiosta nekin kuuluvat EverTechin ratkaisuvalikoimaan.

EverTechin palveluihin ja ratkaisuihin kuuluvat valmiit – kuitenkin tarvittaessa räätälöitävissä olevat – etätyöpöytäratkaisut, joilla perinteisiä client-server -ohjelmistoja voidaan ajaa suoraan pilvestä tietoturvallisesti. Palvelu sopii niin ohjelmistotalojen kuin perinteisten loppukäyttäjäorganisaatioidenkin käyttöön.

PUE

(Power Usage Effectiveness)

PUE-arvo kertoo konesalin energiantehokkuudesta, eli kokonaisenergian kulutuksesta palvelinlaitteiston kulutuksen suhteen.

Mitä pienempi PUE-arvo, sitä energiatehokkaampaa toimintaa. Perinteisessä konesalissa tämä luku on kolmen luokkaa, mutta me Evertecillä pääsemme lähelle kerrointa yksi.

Modulaariset datakeskukset

Modulaarinen datakeskus
modular

EverTech tarjoaa ensimmäisenä Suomessa huippuluokan palvelinkeskustilaa uudella ja nykyaikaisella tavalla toteutettuna.

EverTechin suunnittelemassa ja toteuttamassa palvelinkeskuksessa palvelinlaitteistot sijoitetaan kontteihin, jotka sisältävät kulunvalvonnan, jäähdytyksen ja varavoiman. Konttiin voidaan sijoittaa seitsemän palvelinkäyttöön suunniteltua laitekaappia, joihin mahtuu yli sata palvelinta tai muuta tietoteknistä laitetta. Palvelinkontti mahdollistaa EverTechin asiakkaille modulaarisen, tietoturvallisen ja tarvittaessa myös siirrettävän palvelintilan.

Modulaarisuus ja siirrettävyys tuovat joustavuutta

EverTechillä on käytössään vasta valmistunut tuhannen neliön teollisuushalli, johon modulaariset palvelinkontit on sijoitettu. Halli on alustavasti suunniteltu 20 kontille ja se mahdollistaa korkeutensa puolesta jatkossa myös isomman määrän kontteja. Palvelinkonttien modulaarisuuden ansiosta palvelimet eivät ole sidottuina yhteen fyysiseen tilaan vaan ne voidaan siirtää konteissa toisiin tiloihin vaikkapa viikonlopun aikana.

Modulaarinen ajattelu jatkuu myös konttien sisällä, joten asiakkaiden on mahdollista vuokrata kokonaisten konttien sijaan yksittäisiä laitekaappeja tai laitepaikkoja tietoteknisille laitteilleen. Asiakkaille voidaan myös räätälöidä täysin yksilöllisiä palvelinkontteja asiakkaiden omien määritysten ja vaatimusten mukaisesti. ISO-standardin mukainen kontti tarjoaa jo sellaisenaan järeät puitteet tietotekniselle laitteille. Konttien materiaali on kestävää Corten-terästä ja painoa tyhjällä kontilla on 2,5 tonnia.

Lue lisää

Käytettävyys, tietoturva ja energiatehokkuus suunnittelun lähtökohtina

EverTechin tarve uudelle palvelinkeskustilalle sai alkunsa vuoden 2014 aikana asiakastarpeiden kasvun myötä. Tuleville tiloille asetettiin tiukat käytettävyys- tietoturva- ja energiatehokkuusvaatimukset. ”Tutkittuamme useita tarjolla olleita valmiita vaihtoehtoja tulimme siihen tulokseen, että markkinoilta ei löytynyt tarpeitamme vastaavaa palvelinkeskustilaa”, kertoo EverTechin tekninen johtaja Pekka Rasi. Monessa tapauksessa esteenä olivat riittämättömät tiedot palvelinkeskustilojen teknisistä ominaisuuksista ja yksityiskohdista. Ne olivat usein niin monen eri toimittajan alihankintaketjun takana, että niitä oli yksinkertaisesti vaikeaa, ellei mahdotonta saada selville. ”Myös vuokrattavana olevien tilojen energiatehokkuudesta oli vaikea saada konkreettista tietoa, vaikka näitä palvelinkeskuksen energiatehokkuutta mittaavia PUE-lukuja mainittiinkin”, kertoo Rasi.

Näistä syistä EverTech päätyi suunnittelemaan ja toteuttamaan täysin oman palvelinkeskusratkaisun jossa päästiin hyödyntämään markkinoilla olevia parhaita ratkaisuja täydennettynä omilla, teknisillä innovaatioilla. Nämä innovaatiot ovat syntyneet pitkän ja laajan omakohtaisten kokemusten kautta hosting-liiketoiminnasta viimeisen 20 vuoden ajalta. ”Nämä kaikkia Evertechin asiakkaita hyödyttävät innovaatiot olisivat jääneet tekemättä jos olisimme päätyneet pelkästään vuokramaan tilat valmiina tai hankkineet valmiin ratkaisun markkinoilta.” jatkaa Rasi.

Tavoitteena neutraali hiilijalanjälki

Korkean käytettävyyden ja tietoturvan ohella palvelinkeskuksen energiatehokkuus oli tärkeä suunnittelun lähtökohta. Palvelinkonttien käyttämä sähkö toimitetaan viereiseltä biovoimalaitokselta ja myös palvelinlaitteistojen tuottama hukkalämpö saadaan hyödynnettyä. Palvelinkeskuksen kapasiteetin kasvaessa jatkosuunnitelmat mahdollistavat meriveden hyödyntämisen lauhdutuksessa. ”Panostamalla palvelinkeskuksen energiatehokkuuteen pystymme antamaan paitsi todenmukaisen ja konkreettisen kuvan palvelinkeskuksen PUE-hyötysuhteesta myös laskemaan jopa yksittäisen virtualisoidun palvelimen hiilijalanjäljen. Näin voimme konkretisoida asiakkaille heidän oman palvelinympäristönsä aiheuttaman ympäristökuorman. Usealle yritykselle ja yhteisölle sekä heidän sidosryhmilleen nämä tiedot ovat oleellisia uutta palvelinkeskustilaa valittaessa.” kertoo Rasi.

Lue lisää EKOenergiasta www.ekoenergy.org/fi

Kotimaisuus ja paikallisuus valtteina kilpailussa

”IT alalle on tullut lukuisia uusia toimijoita jotka jälleenmyyvät isojen kansainvälisen toimijoiden pilvipalveluita. Suomessa on kuitenkin paljon yrityksiä ja tahoja joille nämä kansainväliset pilvipalvelut eivät ole oikea vaihtoehto käytettävyyden ja tietoturvan takia. Lisäksi suomalaisissa yrityksissä on käytössä runsaasti perinteisiä ohjelmistoja joita on mahdotonta viedä sellaisenaan pilveen. Näihin tarpeisiin haluamme tarjota heille laadukkaan, kotimaisen vaihtoehdon” kertoo EverTechin toimitusjohtaja Jopi Parviainen. EverTechin tarjoamat räätälöitävissä olevat palvelin-, pilvi- ja laitetilapalvelut suomalaisista palvelinkeskuksista käsin mahdollistavat yrityksille ja yhteisöille joustavan ja kustannustehokkaan tavan siirtyä asteittain pilvipalveluiden käyttöön ilman että tietoturva tai sovellusten käytettävyys kärsivät.

Palvelinkeskuspalvelut
istock_000018768864_small

Palvelinkeskus- ja laitetilapalvelut

Evertechin palvelinkeskus- ja laitetilapalvelut tarjoavat edistyksellisen, varmatoimisen ja tietoturvallisen teknisen käyttöympäristön palvelinjärjestelmille sisältäen kulun- ja videovalvonnan, murtosuojauksen ja vartioinnin, jäähdytyksen sekä varmistetun sähkönsyötön/varavoiman.

Tietojen saatavuus ja käytettävyys on varmistettu moninkertaisilla varavoimajärjestelyillä mm. akkujen ja diesel generaattorien avulla sekä kahdentamalla kaikki kriittiset järjestelmäkomponentit.

Investoimalla uusiin, moderneihin ja energiatehokkaisiin palvelinkeskuksiin olemme päässeet toteuttamaan palvelumme alusta asti puhtaalta pöydältä ilman historian painolastia.

Evertechin palvelinkeskus- ja laitetilapalveuiden avulla asiakkaan on mahdollista vuokrata itselleen kokonainen palvelinkontti joka sisältää 7 kpl 42U laitekaappia. Kontissa on itsenäinen jäähdytys, varavoima (UPS) ja kulunvalvonta. Oma kontti mahdollistaa tietoturvallisen ja tarvittaessa myös liikuteltavan palvelintilan. Myös yksittäisiä 42U laitekaappeja ja laitepaikkoja on saatavilla.

Palvelinkeskus- ja laitetilapalveluiden asianmukaisesta tuotannosta ja operoinnista vastaa Evertechin kokenut henkilöstö joka on ollut alalla vastaavissa tehtävissä jo toistakymmentä vuotta. Palveluiden laatua ja toimivuutta seurataan säännöllisesti pidettävien laatupalaverien muodossa sekä käyttäjäkyselyillä.

Evertech noudattaa kaikessa palvelutuotannossaan alan parhaita käytäntöjä kuten mm. ITIL, tietoturvallisuudessa noudatamme soveltuvin osin ISO27001 standardia ja luottokorttiyhtiöiden PCI DSS standardia.

Kirjoita hakulauseke ja paina Enter

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux